Европейският проект „Дигитално видео за всички“ (Video for All) събира на едно място съвременни идеи за използване на дигитално видео за целите на езиковото обучение.
 
Young Businesswoman with Smart Phone

Въведение

Живеем в ерата на видеото, което предлага много възможности за интегриране му в езиковото обучение. Езиково обучение е мулти-сензорен процес и използването на видео позволява развиването на комуникативни умения – слушане, говорене, четене и писане, с помощта на един ресурс.

„Дигитално видео за всички“ (Video for All) е европейски проект, който е събрал всички налични съвременни методологии, идеи и иновативни практики за преподаване и изучаване на чужди езици с помощта на дигитално видео.

Участниците в проекта са убедени, че видеото трябва да бъде основен инструмент за по-мултидисциплинарен подход към езиковото преподаване и обучение в днешния свят.

Какво е създал проектът

Проектът е съставил подробен репозиториум, който демонстрира как различните типове видео се обвързват с езикови практики. Това се осъществява с помощта на темплейти, всеки от който съдържа и практически примери. Всяка една демонстрирана видео практика може да се използва на повече от едно ниво, като се посочват примери за такова използване според възрастта на обучаемите или езиковото им ниво според ОЕЕР. Видео материали от типа «Как да…» са създадени, за да покажат как обучаеми и преподаватели могат да създават свои видео материали. Много от практиките се изпробват в реалната обучителна практика на различни нива (от начален и гимназиален етап на образование, възрастни и студенти) с цел да се осигури качеството.

Проектът създава възможности за достъп и свободно използване на събраните практики от гледна точка на

  • Възраст на обучаемите (начален и гимназиален етап на образование, възрастни и студенти)
  • Езикови нива според ОЕЕР (А1-С2)
  • Видове приложение (в и извън клас, интернет, мобилни устройства и пр.)

Проектът „Видео за всички” създаде курс за обучение на учители, който обучава преподавателите да използват наличните и да създават свои видео ресурси, както и да разбират педагогическите цели и употреби на дигиталното видео.

Как да се включа

Проектът кани преподавателите по езикови дисциплини да споделят своите идеи и опит в използването на видео в езиковото обучение. Те могат да прилагат събраните практики и да дават обратна връзка за тяхната ефективност. Ресурси 
Можете да се включите, като се свържете с нас..

 

eu_flag_llp_en_Trans