European_Commission

Програма Учене през целия живот

Програмата на Европейския съюз Учене през целия живот (LLP), в рамките на която e финансиран «Дигитално видео за всички» (Video for ALL) подкрепя възможностите за обучение от детска до напреднала възраст във всяка една житейска ситуация.

Тя разполага с бюджет от приблизително € 7 милиарда за периода 2007-2013 г., и е наследник на програмите Сократ, Леонардо да Винчи и програми за електронно обучение.
Програмата Учене през целия живот е заменена от програмата Еразъм+.

Финансирани са проекти и дейности, които насърчават обмен, двустранни и многостранни партньорства, транснационална мобилност на хората и повишават качеството на образованието и обучителните системи в цяла Европа.

Програмата е изградена на четири стълба, или подпрограми:

Програмата Коменски е предназначена за ученици, учители, училища и свързаните с тях институции / организации (от предучилищно и училищно образование до завършване на средното образование).

Програмата Еразъм е предназначена за студенти, учени, университетски преподаватели, университети и сродни институции / организации (за висше образование, включително транс-национални студентски практики в предприятия).

Програмата Леонардо да Винчи е предназначена за стажанти, работници, служители и свързаните с тях институции / организации (професионално образование и обучение).

Програмата Грюндвиг е предназначена за възрастни, учители и сродни институции / организации, работещи в сферата на образованието за възрастни.

Тези четири стълба са обединени от “общата програма”, която се занимава с 4 основни дейности:

  • Политическо сътрудничество и иновации (KД1)
  • Езици (KД2)
  • Информационни и комуникационни технологии – ИКТ (KД3)
  • Разпространение и приложение на резултатите (КД4)

 

eu_flag-erasmus-_vect_pos

Новата програма Еразъм +  programme има за цел да подкрепи дейности в областта на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014-2020..