Репозиториум – Индекс

Репозиториумът на проекта Video for ALL е колекция от много разнообразни ресурси и линкове с много по-подробна информация относно използването на видео при изучаването на езици. Това не е изчерпателен списък и предлага това, което партньорите са преценили като най-значими и интересни материали. Ние ще се стремим да разширяваме съдържанието на репозиториума с всякакви предложения от участници извън проекта, затова, моля, пишете ни.

Репозиториумът е структуриран в десет секции. На тази страница ние показваме индекс на записите, всеки запис се свързва с пълно описание на ресурсите в категорията с кратко описание. Всеки запис може да се разглежда и в пълен размер на този сайт или да се изтегли в Pdf формат.

Пълен списък на съдържанието на репозиториума в PDF формат (104 страници) – Репозиториум всички материали (2mb)