Zajímáte se o využití videa v jazykovém vzdělávání?

Projekt Video for ALL představuje současné trendy využití
videa v pedagogice se zaměřením na výuku cizích jazyků.

Vyhledávejte konkrétní příklady využití videa v kategoriích.

VIDEO FOR ALL průvodce

Naučte se používat
VIDEO FOR ALL

Kliknutím na videu

 Objevte inovativní
způsoby využití videa

 Vytvářejte video společně s vašimi studenty

Komunikujte se studenty prostřednictvím videa

 

Videa pro rozvoj gramatiky a slovní zásoby

 

Videa pro rozvoj komunikačních dovedností

 

Videa pro rozšíření kulturního povědomí

 

Videa pro hodnocení a zpětnou vazbu

 

Videa určená pro studenty se znalostí jazyka na úrovni A1 až A2

 

Videa určená pro studenty se znalostí jazyka na úrovni B1 až B2

 

Videa určená pro studenty se znalostí jazyka na úrovni C1 až C2

 

Videa určená učitelům a žákům základních škol

 

Videa určená učitelům a žákům středních škol

 

Videa určená dospělým studentům a jejich vzdělavatelům