Metodika

Popis projektu

Klíčové fáze projektu:

  1. Přehled současných přístupů k využití videa v jazykovém vzdělávání
  2. Vývoj materiálů
  3. Přístupnost materiálů
  4. Příprava na ověřovací fázi
  5. Ověřovací fáze/li>
  6. Vzdělávací kurz pro učitele

Další fáze projektu:

  1. Řízení projektu
  2. Kontrola kvality
  3. Šíření výsledků
  4. Využití výsledků

Přehled současných přístupů k využití videa v jazykovém vzdělávání

Rozsah výzkumu odpovídal zvolenému tématu a pokrýval široké spektrum současných přístupů k využití videa v jazykovém vzdělávání. Výzkum byl zaměřen na odbornou literaturu, případové studie a příklady dobré praxe. Více informací najdete v seznamu zdrojů informací.

Vývoj materiálů

V průběhu vývoje materiálů bylo vytvořeno a popsáno 50 praktických příkladů využití videa v jazykovém vzdělávání. Všechny praktické příklady jsou přizpůsobeny k použití s různými věkovými skupinami a úrovněmi znalosti cizího jazyka studentů. Použití je názorně demonstrováno v praktické video ukázce. Příklady podporují učitele ve využití digitální technologie a videa ve výuce.

Přístupnost materiálů

V souladu s koncepcí otevřeného vzdělávání projekt vytvořil prostředí (web), které umožňuje vzdělávat se každému učiteli bez rozdílu.

Příprava na ověřovací fázi

Materiály vytvořené v průběhu vývojové fáze projektu byly kategorizovány podle jejich pedagogického a didaktického využití.

Ověřovací fáze

Testování metodiky a materiálů projektu probíhalo po dobu několika měsíců v různých typech vzdělávacích institucí v několika evropských zemích.

Vzdělávací kurz pro učitele

Na základě zkušeností z ověřovací fáze byl navržen model vzdělávacího kurzu pro učitele. Slouží k rychlému a efektivnímu sdílení znalostí s učiteli.