European_Commission

Vzdělávací projekty Evropské Unie

Program celoživotního učení

Program celoživotního učení, z prostředků kterého je financován i projekt Video for ALL, byl zaveden rozhodnutím Evropského Parlamentu a Rady v roce 2006.

Program byl zaveden na období od roku 2007 do roku 2013.
Obecným cílem programu celoživotního učení je přispívat k rozvoji Společenství jako vyspělé znalostní společnosti v souladu s cíli Lisabonské strategie. Prostřednictvím podpory a doplňování opatření prováděných členskými státy se zaměřuje na podporu výměny, spolupráce a mobility mezi vzdělávacími systémy a systémy odborné přípravy v rámci Společenství tak, aby se staly zárukou světové kvality. Rozpočet programu činí 6,97 miliard EUR na 7 let trvání programu.

Program celoživotního učení obsahuje čtyři odvětvové programy:

Comenius zaměřený na předškolní a školní vzdělávání až do úrovně ukončení středního vzdělání.

Erasmus zaměřený na vysokoškolské vzdělávání a odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni.

Leonardo da Vinci zaměřený na odborné vzdělávání a odbornou přípravu.

Grundtvig zaměřený na vzdělávání dospělých a celoživotní učení.

Průřezový program se skládá ze čtyř hlavních činností:

  • Spolupráce a inovace politik (KA1)
  • Podpora studia jazyků (KA2)
  • Informační a komunikační technologie (KA)
  • Šíření a využívání výsledků v oblasti celoživotního učení (KA4)

 

eu_flag-erasmus-_vect_pos

Na Program celoživotního učení navazuje Erasmus+ programme nový vzdělávací program Evropské unie pro období 2014 – 2020..