Kategorie Název a popis
Giving feedback Zpětná vazba na esej Příklad použití nástroje pro snímání obrazovky pro poskytování zpětné vazby k písemným pracím studentů. Umožňuje poskytnout jak ústní, tak vizuální zpětnou vazbu.
Vzorové řešení Příklad použití nástroje pro snímání obrazovky pro poskytování vzorového řešení úloh, jež mohou studenti využít k vlastnímu hodnocení.
Zpětná vazba na slovní zásobu Příklad použití nástroje pro snímání obrazovky pro poskytování zpětné vazby k slovní zásobě studentů. Hodí se zejména pro zpětnou vazbu k přízvuku, významu, intonaci a výslovnosti.
Reflexe Vzpomínka na událost – Den Pecha Kucha Zpráva o události v podobě videa vytvořená studenty, vhodná pro jazykové vzdělávání. Obsahuje rozhovory, obrázky a informace.
Sebereflexe Present.me je velmi dobrý nástroj pro podporu plynulého mluveného projevu studentů. Pomocí nástroje mohou studenti sdílet prezentace vytvořené v PowerPointu a přidat zvuk a obraz.
Als ich 16 war (Když mi bylo 16) Tento příklad obsahuje reflexi v cizím jazyce. Při tvorbě byly využity standardní postupy tvorby videa. Vhodné k využití zejména ve vzdělávání dospělých studentů a hodnocení úrovně mluveného projevu.
Procvičování jazyka Virtuální herecké dovednosti Machinima (tvorba filmů v počítačem generovaném prostředí) umožňuje vytvářet audiovizuální záznam ve virtuálních lokacích simulujících reálné prostředí, pomocí reprezentace uživatele (avataru) ve virtuální realitě.
Video prezentace Příklad byl vytvořen skupinou žadatelů o azyl z Afganistánu, Pákistánu a subsaharské Afriky v rámci úkolové výuky cizího jazyka (italštiny).
Loutkové divadlo Studenti mohou vytvořit vlastní scénář podle věku a úrovně znalosti cizího jazyka. Realizace tohoto příkladu obnáší nejen vývoj scénáře, ale i vytvoření postav, jejich mluvený projev a interakci.
V restauraci Příklad byl vytvořen v rámci projektu Pools-3. Jedná se o situační konverzaci na téma návštěvy v restauraci a obsahuje slovní zásobu a fráze typické pro tuto situaci. Video bylo vytvořeno v Jazykové škole Pelican.
Telefonický rozhovor Příklad situační konverzace s jednoduchým příběhem a základními úpravami videa. Tento příklad byl vytvořen přímo pro účely projektu Video for ALL zaměstnanci společnosti Pelican.
Pop music clips Příklad vytvoření hudebního videa pro účely jazykového vzdělávání podle metodiky projektu PopuLLar. Projekt využívá hudbu a video pro motivaci studentů k učení se cizím jazykům.
Situační scéna Příklad byl vytvořen studenty Mandarínské čínštiny. Pro natáčení videa bylo zvoleno prostředí odpovídající obsahu, což pomáhá zvýšit autenticitu materiálu.
Příběh Déjeuner du matin Kompilace volně dostupných obrázků a zvukové stopy, která obsahuje přednes básně v podání studenta francouzského jazyka.
Hraná tvorba Hraná tvorba představuje aktivní podporu využití cizího jazyka.
Záznam události Snímání videokonference Tento záznam obsahuje prezentaci Roberta O’Dowda, která byla součástí videokonference organizované Jazykovým centrem Univerzity ve Warwicku. Vědec v ní popisuje dovednosti nezbytné pro zapojení pedagogů do mezinárodní spolupráce.
Prezentace studentských prací Online prezentace pomocí QR kódů Tento soubor video klipů byl vytvořen studenty Univerzity Blaise Pascala v Clermont Ferrand.
CLILstore: tvorba webového obsahu Příklad obsahuje návod pro vytváření internetových stránek, obsahujících vložený audiovizuální soubor a přepis textu se slovy propojenými s internetovými slovníky cizích jazyků.
Kreativní koláže Příklad představuje prezentaci slovní zásoby (v psané i mluvené formě) v atraktivní podobě audiovizuálního materiálu.
Střih a úprava Úprava videa  pomocí nástroje Popcorn Maker Příklad představuje použití nástroje Popcorn Maker pro úpravu videa, audia a obrázků do tzv. mashupu, který lze vložit na jiné webové stránky.
Použití Creative Commons  Využití vhodných obrázků, nebo jiného obsahu pro vzdělávací účely mohou zkomplikovat autorská práva autorů těchto děl. Licence Creative Commons představuje efektivní způsob nárokování vlastnictví díla na mezinárodní úrovni bez omezení pro jeho další využití. Tento stručný návod vám pomůže zorientovat se v oblasti tvorby a využití existujícího obsahu pro vzdělávací účely.
Zpívání na „playback“ Příklad byl vytvořen jako volnočasová aktivita dětí různého věku v italském a anglickém jazyce.
Použití rozostření pro ztížení vizuální identifikace  V tomto příkladu je identita postavy utajena pomocí softwarového rozostření obrazu.
Komunikace Prezentace školy Příklad obsahuje prezentaci školy v univerzálním video formátu, ve které studenti představují veřejnosti svou školu.
Záznam prezentace Příklad obsahuje záznam studentské prezentace vytvořené v PowerPointu s přidanou zvukovou stopou.
Televizní noviny Studenti mohou vytvořit reportáž na jedno téma, nebo kompletní televizní noviny, obsahující víc příspěvků z libovolné oblasti – školní život, události, výlety, zájmy.
Představení Příklad obsahuje spot, ve kterém student hovoří o sobě, svých schopnostech a zálibách.
Jazyková prezentace Definuj lásku Moderní slovník pro moderní publikum prostřednictvím videa, které je skutečně pro všechny. Studenti mohou vzít libovolné slovo, nebo výraz a uchopit jeho prezentaci zcela podle svých představ.
Krátká lekce gramatiky Příklad obsahuje video snímek obrazovky, ve kterém učitel názorně vysvětluje určitý mluvnický jev.
Bubliny Původním účelem tohoto příkladu bylo umožnit dětem představit slova svého rodného jazyka dětem z jiných evropských zemí.
Poznávání jiných kultur Kdyby tak mohli tyto zdi promluvit. Vyprávění příběhů pomocí fotografií. Příklad kombinuje statické záběry s textem. Nejjednodušší způsob vytváření videa pro vzdělávací účely.
Porovnání kulturních odlišností Hola Leo V tomto příkladu vystupují mladí žadatelé o azyl, kteří v cizím jazyce (italštině) mluví o sobě, své pracovní kvalifikaci a svých dovednostech a zálibách.
Naučte se mluvit mým jazykem Příklad studentského videa představujícího jazyk a kulturu. Video propaguje baskický jazyk mezi mladými lidmi ve Španělsku.
Vícejazyční ptáčci. Krátké animované video, které bylo vytvořeno pro podporu motivace dětí učit se cizí jazyky. Cílem bylo také zvýšit povědomí o dětech, které mluví více jazyky. Video bylo vytvořeno v rámci projektu Multilingual Families.
Hodnocení Domácí úkoly Vypracování domácího úkolu pomocí nástroje pro video záznam, integrovaného do elektronického kurzu v Moodle.
Simulace ústní části zkoušky Využití nástroje Present.me k nácviku a hodnocení ústní části zkoušky.
Sebehodnocení Studenti využívají různá zařízení pro pořízení video záznamu skupinové aktivity. Na záznam se potom podívají doma, přepíšou text a vyplní hodnotící formulář.
 Autonomie studentů Fázová animace: Francouzská revoluce z Lega Tento příklad vytvořili žáci základní školy, aby názorně demonstrovali své poznatky o Francouzské revoluci z hodin dějepisu. Příklad byl vytvořen v spolupráci s Univerzitou ve Warwicku.
Video dopisování s přítelem Studenti mohou procvičovat komunikaci v cizím jazyce se svými přáteli ze zahraničí prostřednictvím Skype, Google Hangout, nebo jiných služeb pro video hovory.
Překonání zábran. Způsob úpravy videa vhodný pro studenty, kteří se necítí dobře před fotoaparátem, nebo video kamerou.
Podpora porozumění pomocí titulků  Titulky představují pomoc a podporu studentů při poslechových aktivitách.
Rozvoj slovní zásoby Rozšiřování slovní zásoby Příklad ukazuje způsob, kterým mohou studenti rozšiřovat svoji slovní zásobu pomocí nástroje Multidict, vyvinutého v rámci projektu Tools.
Reklamní spot Příklad ukazuje využití známého formátu televizní reklamy pro vzdělávací účely.
CEFR Představení CEFR

Seznámení s CEFR

Podpora autonomii CEFR

CEFR pro sebehodnocení